Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Tebliğ)

23.01.2019

Sevgili İş Ortaklarımız; Dostlarımız;

Merhaba; umarım iyisinizdir.

Ekte yolladığım bu günkü Resmi Gazetede yayımlanan ve 90 gün sonra yürürlüğe girecek olan Tebliğ ile gümrükleme konusuna yeni bir sayfa açılıyor; şöyle ki:

Sanayicilerin denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen ve üretim ve/veya imalatta kullanacağı ürünlerin serbest dolaşıma giriş veya dahilde işleme rejimi kapsamındaki işlemlerine Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilecek. Bu izin için tebliğdeki belli cezaları almamış olma şartları, mali durumunun iyi olması, başvuru tarihinden önceki son 3 yıl içinde yılda asgari 5.000.000 FOB/ABD Doları fiili ihracat gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Yetkilendirilmiş Yükümlüler bu haktan otomatik olarak yararlanabiliyorlar.

Gümrükler Genel Müdürlüğü bu tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyayı belirleyecek ve Bakanlık internet sitesinden duyuracak.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ek : Varis_Oncesi_Gumruk.pdf