İlave Gümrük Vergisi

10.12.2018

Değerli İş Ortaklarımız merhaba;

Bu günkü Resmi Gazetede yayımlanan ve linkini verdiğim Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki tabloda belirtilen GTİP’li maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi (İGV) alınmasına karar verilmiştir. Tabloda GTİP’lerin yanında hangi ülke gruplarından ne kadar İGV alınacağına dair liste de mevcuttur. Bu ürünler ATR eşliğinde gelseler bile AB veya Türk menşeli değillerse ilave gümrük vergisine tabidirler. Bu Karar öncesi bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın bu günden itibaren 45 gün içinde ithalat beyannamesinin tescili veya özet beyanının verilmesi halinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

http://www.resmigazete.gov.tr

 

Ek : 20181210-6.pdf