DAP, DAT ve DDP Teslim Şekillerinde Sigorta

28.11.2018

Değerli iş ortaklarımız;

Merhaba; umarım iyisinizdir.

Geçen hafta sonu gelen bir haber bu hafta gerçeklik kazanmış durumdadır. Şöyle ki; bu güne kadar DAP, DAT ve DDP teslim şekillerinde sigorta sorumluluğunun göndericide olduğu kabulü ile hareket edilirken, artık idare alıcıyla satıcı arasında sigorta sözleşmesi veya satış sözleşmelerinde sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğunu gösteren bir madde olmasına karar vermiş durumdadır ki, son derece tartışmalı bir durum oluşmuştur. Dolayısıyla bu teslim şekilleriyle mal ithal eden mükelleflerimizin göndericiyle aralarındaki sözleşmede bu hususa dikkat etmelerini; yoksa ekletmelerini önemle rica ediyoruz.

Saygılarımla,

Cavit Afacan