İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

28.06.2018

Değerli İş Ortaklarımız;

27 Haziran 2018 mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimine Ek Karar ile özellikle üretime yönelik hammadde ve ürünler için gümrük vergileri sıfırlanmıştır.225 sayfalık bir PDF dosyası olduğundan ekte yollamıyorum fakat www.resmigazete.gov.tr adresinden son mükerrer butonu vasıtasıyla indirebilirsiniz. Burada verilen GTİP’ler için sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür. Ayrıca eğer bir GTİP’in madde ismi sütununda (a) ibaresi varsa o ürün sadece o amaç için ithal edilirse vergi oranı düşük olarak uygulanır. Endüstriyel montaj ifadesi ise bir montaj fabrikasında veya bir imalat fabrikasında yeni ürünlerin üretimi anlamına gelmektedir.

Yürürlük tarihi 01.07.2018’dir.

Saygılarımla,

Cavit Afacan