Bakanlar Kurulu Kararı

22.06.2018

Değerli İş Ortaklarımız;

Merhaba; umarım iyisinizdir.

Bu günkü Resmi Gazetede yayımlanan ve 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan BKK ile bazı 3. Ülkeler menşeli ürünlerin AB üzerinden ithal edilmesi halinde ek mali yükümlülük ihdas edilmiştir. Buna mukabil 11.09.2017 - 2017/10926 gün ve sayılı BKK ise aynı tarihte yürürlükten kalkacaktır.

BKK 21 sayfa olduğundan sadece baş kısmını yolluyorum; tam metni Resmi Gazete’nin sitesinden edinebilirsiniz.

Yürürlükten kalkacak olan BKK’da daha çok Fasıl bazında verilen tarifeler yeni yayımlanan BKK’da 12’li bazda verilmiş durumdadır. Özetle yürürlükten kalkacak BKK’da 39.22 öncesi tarifeler ile 40, 41, 71, 72, 74, 76,78,79,81 ve 82’inci fasıldan ürünler yokken 30 gün sonra var olacaktır.

Buna mukabil yürürlükten kalkacak BKK’da olan 3922, 3924, 3925, 3926 ile 43, 59, 65,67, 68,89 ve 92’inci fasıldan ürünler yürürlüğe girecek BKK’da bulunmamaktadır.

Konu önemli olup, bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ek : Bakanlar_Kurulu_Karari.pdf