İstanbul İhracatçı Birlikleri

8.05.2018

Değerli İş Ortaklarımız;

Merhaba; umarım iyisinizdir.

İstanbul İhracatçı Birliklerine ait sirküleri hatırlatmak amacıyla yolluyorum. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünleri için askıya alma; üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularıyla askıya alma veya tarife kontenjanı açılmasına itirazı olan firmaların başvuru süreleri 11.05.2018’de doluyor.

Saygılarımla,

Cavit Afacan


Sirküler Tarih/No: 07.05.2018/314
Sayı: EGT/3195İstanbul,07.05.2018
İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı&primenın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi&primenden alınan 30.04.2018 tarihli yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2019 tarihinde bazı eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması ya da tarife kontenjanı açılmasına yönelik Komisyona sunulan AB ve ülkemiz talepleri Ek-1 de yer almaktadır. Söz konusu eşyadan herhangi birini üretimlerinde kullanıp ülkemizin de askıya alma başvurusunda bulunmasını talep eden veya bu eşyada üretimleri bulunduğu gerekçesiyle askıya alma taleplerine itiraz etmek isteyen firmalarımızın https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu linkinde Askıya Alma Sistemi başlığı altında yer alan yeni askıya alma/kota başvurusu ya da itiraz başvurusu formlarını doldurup en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar resmi bir yazı ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Benzer şekilde, Ek 2 de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 11 Mayıs 2018 tarihine kadar taleplerini Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü&primene iletmelerinin önem arz ettiği bildirilmektedir.