Bakanlar Kurulu Kararı

7.05.2018

Sevgili İş Ortaklarımız;

Merhaba; umarım iyisinizdir.

05.Mayıs’ta yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı′nın özellikle içkilerle alakalı kısmını televizyonlardan izlemişsinizdir.

Aynı Karar′da bence daha önemli olan yayımlanan Teçhizat ve Makina Listesindeki ürünlerin tesliminin (ithalatı değil) KDV′den muaf hale getirilmesi ve amortisman sürelerinin yarıya düşürülmesi oldu. Aksam parçaları ve kullanılmış olanları ise kapsam dışında bırakıldı.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ek : doc08145620180507085859.pdf