11 Nisan 2018 tarihli mevzuatlar

11.04.2018

2018/11510 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yapılan değişiklikle;
-posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyada muafiyet sınırı 22 Euroya düşürüldü. Bu sınır kitap ve basılı yayın için 150 Euro olarak belirlendi.
-Kıymeti 1500 Euroyu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın kitap olması halinde vergi %8 olarak uygulanacak.
- ÖTV IV sayılı Listedeki eşya için ilave olarak %20 vergi alınacak.
Karar 26 Nisan 2018 de yürürlüğe girecek.

2018/11512 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Söz konusu Karar ile;
Bosna-Hersek den ithal edilen
-Makarnalık Buğday unu
-Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları
-1702 pozisyonundaki şekerler
için sıfır olarak uygulanan gümrük vergileri arttırıldı.
Aynı ürünler ile et ithalatında Bosna Hersek için tarife kontenjanları açıldı.