Mevzuatlar 19.08.2016

19.08.2016

Değerli İş Ortaklarımız;

Merhaba. Umarım iyisinizdir.

Bu günkü Resmi Gazete’de sırasıyla:

  1. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun;
  2. Rusya ve Irak’a yönelik ihracatın finansmanı için kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılması ve vergi, resim, harç istisnası ile alakalı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ve
  3. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında müeyyideli olarak kapatılmış taahhüt hesaplarına ek bir hak getiren BKK

yayımlandı.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ekler :
DIR_19-08-2016.pdf
Belgesiz_Ihracat_Kredileri.pdf