ÖTV IV sayılı liste mallara ilişkin tebliğ taslağı hazırlığı

9.07.2015

Değerli İş Ortaklarımız;

Merhaba. Umarım iyisinizdir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamaları içeren “Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.Hazırlanan taslak ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ek : OTV_IV.pdf