İhracat Bedelleri

2.09.2019

Değerli İş Ortaklarımız;

31 Ağustos 2019 gün ve 30874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TPKK hakkında 32 sayılı Karara ilişkin tebliğ (ihracat bedelleri) değişikliği ile ilgili tebliğin süresi 1 yıldan 18 aya çıkartılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla 04 Eylül 2019’da yürürlükten kalkacak olan ihracat bedellerinin en fazla 180 gün içinde yurda getirilip en az %80’inin bankaya satılması zorunluluğu 04 Mart 2020’ye kadar uzatılmıştır.

Saygılarımla,

Cavit Afacan

 

Ek : Ihracat_Bedelleri_31-08-2019.pdf